th MICE & COMMUNICATION

Current Job Openings

Event Project Manager (Event)

ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานโครงการอิเวนต์ (หรือ ผจก.ส่วนงานขาย)

จำนวน 2 อัตตรา
About You:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
เพศ: ไม่จำกัด
อายุ: 28 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์: 10 ปีขึ้นไป

Key Responsibilities:

1. บรรลุเป้าหมายทางรายได้ตามที่กำหนดรายเดือน และ รายปี
2. ค้นหาลูกค้าใหม่ และ รักษาการใช้งานของฐานลูกค้าเดิม
3. จัดสรรงบประมาณในการจัดงานอีเวนต์แต่ละโครงการ
4. ติดต่อ ประสานงาน และ วางแผนการดำเนินงาน
5. ดูแล และ ควบคุมทีมงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานการดำเนินงาน และ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอีเวนต์ และ งานกีฬาของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Employee Welfare:

1.ประกันกลุ่ม PA(ประกันอุบัติเหตุ)
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ทิสโก้)
3.ค่ารักษาพยาบาล
4.ค่าทันตกรรม
5.ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
6.การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.สวัสดิการเงินค่าท่องเที่ยว(อายุงาน 5ปี-10ปี)
9.ตรวจสุขภาพประจำปี
10.ค่าเลี้ยงดูบุตร
11.ค่าช่วยเหลืองานศพ+พวงหรีด
12.ค่าช่วยเหลือมงคลสมรส
13.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารประกอบการสมัคร:

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เรซูเม่(โดยละเอียด)
4.Transcript
5.สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุดก่อนการสมัครงาน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน2เดือน)

หมายเหตุ:

1.ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร , หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1. และ “เอกสารประกอบการสมัครทั้ง 5 รายการ” ให้ครบถ้วนมาที่ recruit@mice.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09:00-12:00 น. และ เวลา 13:00-18:00 น.
Tel : 064-164-5445 (คุณต้อม หรือ คุณโอห์ม)

Download