th MICE & COMMUNICATION

Current Job Openings

Art and Graphic Designer Senior Officer

เจ้าหน้าที่อาวุโสออกแบบงานศิลปะและกราฟฟิก

จำนวน 1 อัตตรา
About You:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
เพศ: ไม่จำกัด
อายุ: 28 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป

Key Responsibilities:

1. ออกแบบงานศิลปะ และ งานกราฟิก (2D, 3D, Multimedia) ตามจุดประสงค์ที่บริษัทกำหนด
2. มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ และ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของบริษัท
3. มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า รวมถึงสื่อ และ เนื้อหาต่างๆของบริษัท
4. สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆตามที่กำหนด
5. สามารถถ่ายภาพ และ วีดีโอ พร้อมทั้งตกแต่ง และ ตัดต่อไฟล์ต่างๆ
6. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแล และ ควบคุมทีมงานที่เกี่ยวข้อง
8. ติดต่อ ประสานงาน และ วางแผนการดำเนินงาน
9. จัดทำรายงานการดำเนินงาน และ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
10. เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอีเวนต์ และ งานกีฬาของบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : ต้องการทักษะการใช้โปรแกรมงานออกแบบ และ งานตัดต่อต่างๆ

Employee Welfare:

1.ประกันกลุ่ม PA(ประกันอุบัติเหตุ)
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ทิสโก้)
3.ค่ารักษาพยาบาล
4.ค่าทันตกรรม
5.ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
6.การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.สวัสดิการเงินค่าท่องเที่ยว(อายุงาน 5ปี-10ปี)
9.ตรวจสุขภาพประจำปี
10.ค่าเลี้ยงดูบุตร
11.ค่าช่วยเหลืองานศพ+พวงหรีด
12.ค่าช่วยเหลือมงคลสมรส
13.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารประกอบการสมัคร:

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เรซูเม่(โดยละเอียด)
4.Transcript
5.สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุดก่อนการสมัครงาน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน2เดือน)

หมายเหตุ:

1.ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร , หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1. และ “เอกสารประกอบการสมัครทั้ง 5 รายการ” ให้ครบถ้วนมาที่ recruit@mice.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09:00-12:00 น. และ เวลา 13:00-18:00 น.
Tel : 064-164-5445 (คุณต้อม หรือ คุณโอห์ม)

Download