th MICE & COMMUNICATION

Careers

MICE & Communication เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดงาน Event และงานวิ่งมาตรฐาน "ระดับโลก" มีวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความโดดเด่นและหลากหลาย เป็นแหล่งรวมตัวของผู้มาความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างงานให้มี ความหลากหลาย และ สร้างสรรค์

          เราเป็นองค์กรที่มีความปรารถนาอย่างแท้จริง ในการผลักดันตนเองเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราและมุ่งมั่นนำพาประเทศไทยสู่การเป็นมหาอำนาจงานวิ่งระดับโลก MICE มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยเปิดรับวิธีคิดที่แตกต่าง ผลักดันความหลากหลาย และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กร เพื่อเสริมสร้างการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในโลกแห่งเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม จนตกผลึกเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม

          เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเพื่อนร่วมทีมออกมา ด้วยการจัดเตรียมเป้าหมายและภารกิจภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จ เพราะเราตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่คนอื่นมองไม่เห็น          เป้าหมายของเรา คือ จ้างงาน พัฒนาและรักษาสมาชิกในทีมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูมิหลัง มุมมอง หรือแม้แต่ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ได้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพนักงาน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าพนักงานของMICEมีความเป็นทีม เป็นเพื่อน เป็นครอบครัว ที่จะช่วยกันสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Our Commitment

MICE เชื่อในการปฏิบัติต่อพนักงานของเราทุกคนอย่างเท่าเทียม
เราใช้ชีวิตในทุกวันๆตามแนวคิดเวิร์คไลฟ์บาลานซ์ เราจริงจังในงานที่ทำ และสร้างความสุขให้กับตัวเองและครอบครัว

MICE ยอมรับในความหลากหลาย และความแตกต่างของทีมงาน
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถที่โดดเด่นออกมา และเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของทีม

MICE ดูแลทีมงานเป็นอย่างดี
เราไม่เพียงแค่ให้เงินเดือนพนักงานของเราเท่านั้น แต่เราดูแล “ทั้งหมด” นั้นหมายถึงผลประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการ กองทุน การท่องเที่ยว และเงินโบนัส

MICE ต้องการเห็นคุณประสบความสำเร็จ
เราลงทุนการเติบโตของคุณโดยการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนา และการเติบโตในสายอาชีพ